Chủ đề

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tại Hòa Bình

29/08/2018 | Chính trị

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tại Hòa Bình

Ngày 29/8, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Tỉnh ủy Hòa Bình.  Đồng chí...

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới

14/07/2018 | Chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới

Ngày 19-5-2018, đúng Kỷ niệm lần thứ 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa...

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ

12/05/2018 | Chính trị

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ

Sáng 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc...

Kỳ vọng những quyết sách mới

12/05/2018 | Chính trị

Kỳ vọng những quyết sách mới

Tuần này, hoạt động của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân. Các nội dung...

Thông báo Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

12/05/2018 | Chính trị

Thông báo Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 07/5 đến ngày...

TƯ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị

11/05/2018 | Chính trị

TƯ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị

Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 11/5 làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.Buổi...

Nhân dân Gia Lai quan tâm tới các nội dung được Trung ương bàn thảo

11/05/2018 | Chính trị

Nhân dân Gia Lai quan tâm tới các nội dung được Trung ương bàn thảo

Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 7-12/5, thảo luận ba Đề án liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách...

Trung ương bàn đề án chiến lược cán bộ: Tăng giải pháp kiểm soát quyền lực

08/05/2018 | Chính trị

Trung ương bàn đề án chiến lược cán bộ: Tăng giải pháp kiểm soát quyền lực

Góp ý đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc cùng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất quy định...

Ba vấn đề quan trọng được bàn trong Hội nghị Trung ương 7

07/05/2018 | Chính trị

Ba vấn đề quan trọng được bàn trong Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII khai mạc hôm nay (7/5) sẽ tập trung bàn, cho ý kiến đối với ba đề án quan trọng về xây dựng đội...

Không thể phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam

02/01/2018 | Chính trị

Không thể phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam

Quy định 102-QĐ/TW (Quy định 102) được Bộ Chính trị ban hành ngày 7-12-2017. Đây là quy định cụ thể hóa nhiều văn kiện về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết...

Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6

07/12/2017 | Chính trị

Đảng bộ TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6

Thực hiện Kế hoạch số 76 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 295 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về học tập, quán triệt...

“Thầy bói xem voi” và những góc nhìn tiêu cực, thiển cận về Đảng

24/10/2017 | Chính trị

“Thầy bói xem voi” và những góc nhìn tiêu cực, thiển cận về Đảng

Trên một số trang mạng lại xuất hiện một số kẻ như thầy bói xem voi” với cái nhìn tiêu cực, thiển cận trước một hội nghị hết sức quan trọng của Đảng. ...

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng

14/10/2017 | Chính trị

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Những điểm nhấn quan trọng

Một trong những nội dung của Hội nghị TƯ 6 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  Trong...

Toàn văn quy định 90 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

22/08/2017 | Thời sự

Toàn văn quy định 90 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh hoặc ban, bộ ngành. QUY ĐỊNH Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán...

Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

27/06/2017 | Chính trị

Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng,...