Chủ đề

(Quân đội nhân dân) - Quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được sử dụng máy bay, tàu, xuồng và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển sách nhiễu, xâm hại lợi ích nhà nước…

 Cảnh sát biển Việt Nam được sử dụng máy bay để tuần tra kiểm soát trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam được sử dụng máy bay để tuần tra kiểm soát trên biển.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó, lực lượng tuần tra Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất để kiểm tra, kiểm soát đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, tiến hành dừng tàu thuyền hoạt động trên biển và tổ chức lực lượng tiếp cận, lên tàu thuyền để kiểm soát người, trang bị, hàng hóa và tàu thuyền.

Thẩm quyền quyết định lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thuộc về Tư lệnh Cảnh sát biển, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật.

Trong đó Tư Lệnh Cảnh sát biển có thẩm quyền cao nhất quyết định thành phần và trang bị của lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam đối với tình hình trên biển phức tạp, có yếu tố nước ngoài, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều lực lượng.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển quyết định người chỉ huy lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thành phần và trang bị lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các đơn vị thuộc quyền thực hiện, trong phạm vi vùng biển quản lý.

Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, quyết định người chỉ huy lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thành phần và trang bị lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật.

Theo đó, lực lượng tuần tra kiểm soát được trang bị tàu, xuồng và máy bay của Cảnh sát biển Việt Nam các cán bộ chiến sĩ thuộc biên chế trên tàu, xuồng và máy bay của Cảnh sát biển Việt Nam…

Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển lợi dụng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm để sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, xâm hại lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam có thái độ tôn trọng, cư xử đúng mực, có văn hóa khi tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và tàu thuyền hoạt động hợp pháp trên biển…

Về đội hình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thuộc lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đi trên tàu, xuồng Cảnh sát biển, hoặc đi trên tàu thuyền dân sự phải mang mặc trang phục Cảnh sát biển theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hành chính, Tổ kiểm tra, kiểm soát phải kịp thời ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm và giải thích cho người vi phạm về hành vi vi phạm, quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật…

Trường hợp phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, bị truy tìm thì cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đang thi hành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật về điều tra hình sự, tố tụng hình sự.

Dự thảo Thông tư này bao gồm 5 chương 31 điều quy định về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của Cảnh sát biển Việt Nam.

(Theo Dân Trí)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]