Chủ đề

(Chính trị) - Tại phiên khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến tham dự và giao nhiệm vụ cho lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ công an”. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nếu chúng ta không bảo đảm yêu cầu này thì lực lượng công an sẽ suy yếu, kéo theo sau đó là sự ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thể hệ thống chính trị.Công an nhân dân – “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Từ lâu, lực lượng công an nhân dân đã được xác định là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ, Nhà nước và nhân dân. Thực tiễn cách mạng của đất nước cũng chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng của công an nhân dân. Đây là lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, loại trừ các hành vi sai trái, tiêu cực ra khỏi xã hội, bảo vệ sự bình yên cho mọi người. Vẫn biết rằng có lúc, có nơi lực lượng công an còn tồn tại các tiêu cực. Vậy nhưng, chúng ta cũng không thể phủ nhận những cố gắng của lực lượng công an. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, khi mà tình hình tội phạm có những diễn biến hết sức phức tạp, tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm cũng tăng cao thì vai trò của công an nhân dân càng không thể bỏ qua.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tiến hành các hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chính quyền trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hội. Với sự tham mưu này, các cơ quan có thẩm quyền đã thành tốt nhiệm vụ của mình. Thông qua đó, chúng ta đã chủ động ngăn chặn, tấn công từ xa kẻ thù, góp phần giữ vững bình yên của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc – Ảnh: TTXVN

Nguy cơ đe dọa

Trong tình hình mới, khi mà bối cảnh xã hội ngày càng rối ren, khi mà các âm mưu, thủ đoạn của kẻ dịch ngày một thâm độc, các nguy cơ đối với lực lượng công an cũng ngày càng gia tăng. Thông qua ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an”, chúng ta có thể thấy một nguy cơ đe dọa đến sự vững mạnh của công an nhân dân là việc kẻ thù tấn công vào nội bộ, mua chuộc cán bộ, chiến sĩ của ta.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của lực lượng công an đối với Đảng, chế độ, Nhà nước và nhân dân, các đối tượng phạm tội và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để tấn công phá hoại công an nhân dân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các đối tượng chống đối luôn tuyên truyền luận điệu “phi chính trị” hóa lực lượng vũ trang (công an, quân đội). Chúng luôn muốn tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, một mặt để vứt bỏ “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, qua đó làm suy yếu Đảng; mặt khác là nhằm làm cho lực lượng công an mất định hướng, mất sự lãnh đạo trong sự phát triển.

Cùng với đó, hiện nay các đối tượng phạm tội và các thế lực thù địch cũng luôn tìm mọi cách để mua chuộc, tấn công vào nội bộ công an nhân dân. Chúng thậm chí còn không tiếc tiền của để cài cắm người vào nội bộ ngành công an. Điều này cũng không khó hiểu bởi khi đã có “tay trong” thì chúng cũng thuận lợi hơn trong các hoạt động chống phá. Thông qua đây, chúng sẽ thu thập các thông tin nội bộ một cách nhanh chóng, từ đó chủ động đối phó với chúng ta. Mặt khác, thông qua những đối tượng được cài cắm, mua chuộc trong nội bộ, chúng sẽ giật dây, gây mất đoàn kết nội bộ, khiến nội bộ của chúng ta bị suy yếu và dần dần sụp đổ từ bên trong, từ đó có thể dễ dàng thực hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình”. Do vậy, chúng ta phải nhanh chóng đấu tranh với hoạt động chống phá này của địch.

Kiên quyết bảo vệ nội bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Việc nội bộ ngành công an bị mua chuộc, lôi kéo là một vấn đề hết sức đáng lo ngại đang tồn tại. Mặc dù sự mua chuộc, lôi kéo chỉ diễn ra ở một phạm vi nhỏ nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua.

Thành thật mà nói, cán bộ, chiến sĩ công an bị mua chuộc, lôi kéo bởi các đối tượng phạm tội cũng như các thế lực thù địch bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính vẫn là bản thân chính cán bộ, chiến sĩ đó không có bản lĩnh vững vàng. Nhìn vào thực tế thời gian qua, khi mà biên chế vào lực lượng công an tăng lên nhanh chóng, việc tuyển chọn đầu vào ở nhiều nơi còn chưa thực sự nghiêm túc đã tạo điều kiện cho địch cài cắm người, tấn công vào nội bộ ta. Cùng với đó, chúng ta cũng không thể phủ nhận tình trạng không ít người trong lực lượng bị suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lý tưởng; nhiều người có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc, không nhận thức được vấn đề; bệnh hình thức diễn ra ở nhiều nơi,… Đây là những kẽ hở để các đối tượng tấn công vào nội bộ, phá hoại nội bộ lực lượng công an nhân dân.

Để giải quyết việc kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an, ngành công an cần làm tốt công tác cán bộ ngay từ khâu đầu vào. Cùng với đó, trong quá trình sử dụng cán bộ, chiến sĩ, chúng ta cũng cần tích cực tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái, lệch lạc của từng người. Khi đã phát hiện ra các dấu hiệu khả nghi thì việc cần làm là nhanh chóng xác minh và đưa ra cách giải quyết phù hợp. Mặt khác, một nhiệm vụ quan trọng không kém là các chủ thể có thẩm quyền cần tích cực giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ để họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân. Trong thời gian tới, để bảo vệ bản chất cách mạng của lực lượng công an, Đảng, nhà nước cần quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng lực lượng, bảo đảm đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực.

(CTV Bảo An)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]