Chủ đề

(Thời sự) - Chiều 15/2, tại trụ sở TANDTC, liên ngành Tư pháp Nội chính – Trung ương đã tổ chức giao ban công tác phối hợp. Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc… cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan đã tham dự buổi giao ban.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo Giao ban công tác phối hợp của liên ngành Tư pháp Trung ương - Nội chính.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo Giao ban công tác phối hợp của liên ngành Tư pháp Trung ương – Nội chính.

Tiến hành minh oan cho 2 trường hợp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương (TW) trong năm 2016, phương hướng năm 2017, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn cho biết công tác phối hợp năm 2016 đã đạt những kết quả tích cực; sự phối hợp được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và nghiêm túc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Do đó, đã đem lại những kết quả, ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng công tác tư pháp – nội chính nói chung và tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn giúp từng cơ quan thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, về các cơ quan có hoạt động tư pháp TW đã thường xuyên phối hợp xây dựng và tham gia nhiều dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là các dự án luật liên quan đến hoạt động của cơ quan tư pháp như Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước… Các dự án luật đều được xây dựng bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự thống nhất cao của các cơ quan tiến hành tố tụng. Các cơ quan đã chú trọng phối hợp trong công tác ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc trong áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án địa phương, đảm bảo áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Cùng với việc giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng TW, đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương tăng cường công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các vụ án trên cơ sở quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan. Đặc biệt các cơ quan bảo vệ pháp luật TW với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Nội chính TW làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng ban hành những chủ trương định hướng quan trọng về nội chính và phòng chống tham nhũng; đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý tốt nhiều vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng.

Trong năm 2016, các cơ quan tố tụng TW đã giải quyết xong nhiều đơn kêu oan, tiến hành minh oan cho 2 trường hợp đã xét xử từ nhiều năm trước; đồng thời khẩn trương tiến hành các thủ tục xin lỗi công khai và tiến hành thương lượng để bồi thường cho người bị oan. Bộ máy các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp đã được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức VKSND, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật liên quan. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đã được quan tâm nhiều hơn, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp tiếp tục được tăng cường.

Để kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình trạng án tuyên không rõ, Bộ Tư pháp – VKSNDTC, TANDTC đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương rà soát các bản án, quyết định có hiệu lực để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của mỗi cơ quan. Trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, việc cung cấp, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp được các cơ quan tư pháp TW và địa phương phối hợp thực hiện nghiêm túc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Tham mưu hiệu quả hơn trong xử lý án tham nhũng

Phát biểu tại buổi giao ban, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW Trần Đại Quang đã đánh giá cao công tác phối hợp và việc tổ chức các cuộc giao ban định kỳ giữa các cơ quan tư pháp – nội chính TW. Đặc biệt, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng đã họp nhiều phiên, Tổng Bí thư đã chỉ đạo rất quyết liệt trong việc xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm và đã xử lý được nhiều vụ việc nổi cộm trong đó có sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan tư pháp – nội chính TW được dư luận đánh giá cao. Vì vậy, các cơ quan cần phát huy vai trò hơn nữa trong tham mưu xử lý các vụ việc này.

Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan tư pháp – nội chính TW cần tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, cơ chế phối hợp, đẩy mạnh đấu tranh xử lý tội phạm, đặc biệt tội phạm tham nhũng.

Các cơ quan cần làm tốt hơn việc phối hợp trong xây dựng chính sách pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, tiếp tục tham gia có trách nhiệm để sớm hoàn thiện việc sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS); cùng đó nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, trọng tâm áp dụng BLHS sửa đổi khi được thông qua và các luật khác; tiếp tục chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng địa phương tăng cường phối hợp trong điều tra truy tố, xét xử, thi hành án, áp dụng pháp luật khách quan chính xác, đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, các cơ quan tư pháp – nội chính TW cần tiếp tục tham mưu hiệu quả hơn với Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TW, đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong đó tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ kinh tế trọng điểm, các vụ tham nhũng được dư luận quan tâm, kể cả xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân có liên quan.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, định kỳ rà soát, đối chiếu bảo đảm chính xác số liệu báo cáo làm cơ sở đánh giá đúng tình hình để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có đấu tranh phòng chống tội phạm.

(Theo Pháp Luật)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net