Chủ đề

xẻ thịt Đồng Tâm

Trịnh Xuân Thanh và cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam

09/08/2017 | Chính trị

Trịnh Xuân Thanh và cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam

Nếu như một năm trước đây, gần 1 triệu hồ sơ kê khai tài sản mà không có trường hợp tham nhũng nào bị phát hiện” thì năm nay, công cuộc chống tham nhũng đã thật sự bắt đầu nóng khi hàng loạt sai phạm của các quan chức được truy đến nơi, đến chốn. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít trong hàng loạt các cá...