Chủ đề

xe tăng PT-76

Tại sao xe tăng PT-76M rất hợp lý với Việt Nam?

11/01/2017 | An ninh quốc phòng

Tại sao xe tăng PT-76M rất hợp lý với Việt Nam?

Công ty quốc phòng Minotor Service (Cộng hòa Belarus) mới đây đã công bố gói nâng cấp mới dành cho dòng xe tăng PT-76 mà Việt Nam và nhiều nước đang sử dụng.  Trong trang bị lực lượng tăng thiết giáp Lục quân và Hải quân Việt Nam, xe tăng PT-76 là thành phần hết sức quan trọng. Với chiến dịch đánh chiếm đổ...
Chủ đề liên quan: , ,