Chủ đề

UBND quận 7

TP.HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng: Khi nào áp dụng toàn TP?

13/08/2017 | Xã hội

TP.HCM thí điểm bỏ cấp phép xây dựng: Khi nào áp dụng toàn TP?

UBND TP.HCM vừa giao cho UBND quận 7 nghiên cứu thực hiện thí điểm bỏ thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Việc áp dụng ở các quận, huyện còn lại sẽ còn bao lâu nữa? Xây nhà không cần xin phép Lâu nay, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở gây không ít phiền hà cho người dân....