Chủ đề

tuyển sinh công an năm 2016

Những lưu ý về tuyển sinh cao đẳng, trung cấp CAND 2016

28/08/2016 | Giáo dục

Những lưu ý về tuyển sinh cao đẳng, trung cấp CAND 2016

Ngay sau khi đăng tải điểm chuẩn các đại học, học viện CAND 2016, hàng ngàn câu hỏi đã gửi tới Báo CAND đề cập tới vấn đề chỉ tiêu cũng như thời gian công bố điểm cao đẳng, trung cấp CAND. Vậy có một số lưu ý như sau: Chỉ tiêu các trường cao đẳng, trung cấp CAND 2016 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân...

Chỉ tiêu và phân luồng xét tuyển vào các trường cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân 2016

04/03/2016 | Xã hội - Pháp luật

Chỉ tiêu và phân luồng xét tuyển vào các trường cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân 2016

Chỉ tiêu và phân luồng xét tuyển vào các trường cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân 2016. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét...

Năm 2016, tuyển sinh ngành công an sẽ cơ bản ổn định

03/03/2016 | Xã hội - Pháp luật

Năm 2016, tuyển sinh ngành công an sẽ cơ bản ổn định

Theo thông tin của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân thông báo một số nội dung về công tác tuyển sinh CAND năm 2016 vẫn cơ bản như năm 2015 có thay đổi tổ hợp...