Chủ đề

Tư duy thực dụng

Tư duy thực dụng dẫn đến lối sống thực dụng của người Việt

12/07/2017 | Bạn đọc

Tư duy thực dụng dẫn đến lối sống thực dụng của người Việt

Tôi cùng một đám bạn học cấp 3, trong một đêm lửa trại, đã chia sẻ với nhau về ước mơ của mình. Mỗi người ấp ủ những ước mơ khác nhau như sẽ làm cô giáo, nhà sinh vật học, kiến trúc sư, bác sỹ và có bạn muốn trở thành ca sỹ chuyên nghiệp… Còn tôi luôn tin rằng mình sẽ là kỹ sư chế tạo ô tô. Hơn...