Chủ đề

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường pháp chế, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

17/02/2017 | Hoạt động của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tăng cường pháp chế, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Chiều 17/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với các cơ quan thi hành án của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Tại buổi làm việc, Cơ...

Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật để đấu tranh với các loại tội phạm

15/02/2017 | Hoạt động của Chủ tịch nước

Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật để đấu tranh với các loại tội phạm

Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại Hội nghị giao ban nhằm kiểm điểm việc thực hiện...