Chủ đề

Trực thăng vũ trang Ka-52K Katran

Trực thăng nào phù hợp với Hải quân đánh bộ Việt Nam?

26/07/2017 | An ninh quốc phòng

Trực thăng nào phù hợp với Hải quân đánh bộ Việt Nam?

Ka-52K Katran và Ka-29TB Helix-B được xem là hai ứng viên trực thăng tấn công sáng giá nhất để trang bị cho Hải quân đánh bộ Việt Nam. Theo xu hướng đưa Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, Binh chủng Không quân Hải quân chắc chắn cũng cần được đầu tư tương xứng để trở thành một lực...