Chủ đề

Thứ trưởng Công Thương

Hồ Thị Kim Thoa: Từ tổng giám đốc đến Thứ trưởng bị khiển trách

26/02/2017 | Chính trị

Hồ Thị Kim Thoa: Từ tổng giám đốc đến Thứ trưởng bị khiển trách

Là thạc sĩ kinh tế, bà Hồ Thị Kim Thoa có 18 năm gắn bó với Điện Quang trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công thương. (Theo Vietnamnet)

Thứ trưởng Công Thương nắm tài sản lớn: Người dân mừng nếu..

14/02/2017 | Chính trị

Thứ trưởng Công Thương nắm tài sản lớn: Người dân mừng nếu..

Người dân sẽ rất mừng nếu lãnh đạo có tài sản lớn và minh bạch bởi lẽ họ càng thêm tin tưởng các vị làm việc chí công, vô tư. Phải chứng minh nguồn...

Thứ trưởng Công Thương sở hữu tài sản lớn: Tiền ở đâu?

26/01/2017 | Chính trị

Thứ trưởng Công Thương sở hữu tài sản lớn: Tiền ở đâu?

Dư luận có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi khi Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu số tài sản lớn tại Bóng đèn Điện Quang. Ủy ban Kiểm tra Trung...

Thứ trưởng Công Thương: Gần 400 tấn hoá chất Formosa nhập đều đúng quy định

05/05/2016 | Chính trị

Thứ trưởng Công Thương: Gần 400 tấn hoá chất Formosa nhập đều đúng quy định

Khẳng định việc đăng ký và nhập khẩu thực hiện đúng, song Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết cơ quan quản lý đang tiếp tục kiểm tra quá trình sử dụng 103...