Chủ đề

tên lửa phòng không Pechora-2TM

Việt Nam nhập khẩu vũ khí gì của Belarus từ nay tới năm 2018?

27/10/2016 | An ninh quốc phòng

Việt Nam nhập khẩu vũ khí gì của Belarus từ nay tới năm 2018?

Theo Báo cáo mới nhất của Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí thế giới 2016 (CAWAT), Việt Nam đã ký một số hợp đồng nhập khẩu vũ khí từ Belarus và sẽ giao tới năm 2018. Việt Nam nhập khẩu vũ khí gì của Belarus từ nay tới năm 2018? Báo cáo thường niên của Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí thế giới...