Chủ đề

Tài sản Trịnh Xuân Thanh

Infographic: Tài sản Trịnh Xuân Thanh đã đi đâu?

09/08/2017 | Kinh tế

Infographic: Tài sản Trịnh Xuân Thanh đã đi đâu?

Nức tiếng giàu có từ trước khi vướng lao lý nhưng thật bất ngờ cho đến khi đầu thú, tài sản nổi” của Trịnh Xuân Thanh là hai biệt thự trăm tỷ lại đứng tên bố! Số còn lại đã đi đâu? (Theo Dân Việt)