Chủ đề

Tác chiến không gian mạng

Tác chiến không gian mạng: Nguy hiểm cận kề, coi chừng “sập bẫy” bất cứ lúc nào

16/07/2017 | Không gian mạng

Tác chiến không gian mạng: Nguy hiểm cận kề, coi chừng “sập bẫy” bất cứ lúc nào

Khi hỏa lực luôn sẵn sàng, chưa kể vũ khí dự trữ, “binh hùng, tướng mạnh”… nhưng sức mạnh chiến đấu ở 3 cấp tê liệt thì chỉ có thể là bị tấn công bởi “Tác chiến không gian mạng”. Tác chiến không gian mạng: Nguy hiểm cận kề, coi chừng “sập bẫy” bất cứ lúc nào “Nó”...