Chủ đề

quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất

Không thể nói lấy sân golf, nhà hàng làm lá chắn phòng thủ!

09/06/2017 | Xã hội

Không thể nói lấy sân golf, nhà hàng làm lá chắn phòng thủ!

Đã tới lúc sự vô lý sẽ phải được giải quyết ngay, thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất vì lợi ích quốc gia chứ không phải lợi ích của nhóm người hay doanh nghiệp nào. Không cần phải phân tích nhiều nữa về việc cần phải lấy sân golf để trả lại hết diện tích cho sân bay Tân Sơn Nhất. Người ta...

Hình ảnh xấu xí chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất

11/01/2017 | Thời sự

Hình ảnh xấu xí chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lượng hành khách tăng hơn 7 triệu so với thiết kế, giao thông ùn tắc triền miên, cảnh bát nháo ở cổng… khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng trở nên xấu...