Chủ đề

phát biểu của chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tin tưởng vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc

29/12/2016 | Hoạt động của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tin tưởng vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc

Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Người đứng đầu Nhà nước cũng bày tỏ niềm tin...