Chủ đề

Pháo chống tăng D-44

Uy lực của những “Lá chắn thép” bảo vệ đảo ngọc Phú Quốc

08/01/2017 | An ninh quốc phòng

Uy lực của những “Lá chắn thép” bảo vệ đảo ngọc Phú Quốc

Ngày 15/3/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 771 thành lập Lữ đoàn 950, trực thuộc Quân khu 9, đóng quân và làm nhiệm vụ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Uy lực của những “Lá chắn thép” bảo vệ đảo ngọc Phú Quốc Với nhiệm vụ chính là phòng thủ đảo, Lữ đoàn 950...