Chủ đề

phán quyết về Biển Đông

Một năm sau phán quyết về Biển Đông: Không thể chống lại luật pháp quốc tế

12/07/2017 | Biển đảo

Một năm sau phán quyết về Biển Đông: Không thể chống lại luật pháp quốc tế

“Dù muốn hay không và dù không công nhận, Trung Quốc cũng phải nhận ra rằng phán quyết sẽ nằm đấy chờ thực thi và trở thành một án lệ” quốc tế trong tương lai.” Sơ lược quan hệ Trung Quốc – Philippines và động thái của Bắc Kinh trên Biển Đông Đồ họa: Ngô Minh Trí Ngày 12.7.2016, Tòa trọng...