Chủ đề

ông trùm cướp bóc

Thế giới của những “ông trùm cướp bóc”

04/04/2014 | Thế giới

Thế giới của những “ông trùm cướp bóc”

Bỏ lại tất cả những mâu thuẫn, doanh nghiệp và nhà nước thực sự cần đối phương để cùng phát triển. Mối quan hệ giữa các công ty đa quốc gia và chính phủ các nước là mối quan hệ như thế nào? Làm cách nào để phát triển mối quan hệ này sao cho cả hai bên cùng có lợi? Đó chính là chủ đề của báo...