Chủ đề

Olympic mùa đông 2018

Hàn Quốc điều tra nghi án lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018 bị tấn công mạng

11/02/2018 | Không gian mạng

Hàn Quốc điều tra nghi án lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018 bị tấn công mạng

Chủ nhà Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhằm xác địch liệu có phải tấn công mạng là nguyên nhân của các sự cố công nghệ nghiêm trọng tại một số địa điểm thi đấu ngay trong thời gian diễn ra Lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018. Chủ nhà Hàn Quốc tiến hành điều tra nguy cơ có thể bị tấn công mạng vào...