Chủ đề

Nghỉ hưu trước tuổi

Nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm trừ 2%

13/08/2017 | Văn hóa

Nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm trừ 2%

Ông Nguyễn Long Trí (Hà Nội) 55 tuổi, vào biên chế Nhà nước từ năm 1997, đóng BHXH đến nay được 20 năm, mức lương hiện tại là 4,74. Ông Trí hỏi, nếu năm 2017 hoặc năm 2018 ông xin về hưu sớm thì có lợi hơn so với về hưu năm 2022 không? Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau: Theo thông tin ông cung cấp,...