Chủ đề

năm 2013 lãi suất huy động

Thủ tướng: GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 1.960 USD

05/12/2013 | Thời sự

Thủ tướng: GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 1.960 USD

Theo thông tin được Thủ tướng cập nhật tại Diễn đàn VDPF, quy mô nền kinh tế trong năm 2013 đã đạt gần 176 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.960 USD. Dự trữ ngoại tệ quốc gia đạt 12 tuần nhập khẩu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Quan hệ Đối tác phát triển Việt Nam...