Chủ đề

Luật Quản lý sử dụng tài sản công

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

21/06/2017 | Kinh tế

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Sáng 21/6, Quốc hội họp phiên toàn thể cuối cùng của kỳ họp thứ 3, Khoá XIV. Với 93,69% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các đại biểu nhấn nút thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh...