Chủ đề

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính thức thông qua Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/06/2017 | Kinh tế

Chính thức thông qua Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, sáng 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một luật riêng về vấn đề này. Sáng nay, 12/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV Sáng 12/6, với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, chiếm...

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

11/06/2017 | Kinh tế

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Luật này ra đời sẽ góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo động lực quan...

‘Đề nghị các đồng chí không tranh luận nữa’

18/04/2017 | Chính trị

‘Đề nghị các đồng chí không tranh luận nữa’

Tranh luận gay gắt đến mức chủ tịch Quốc hội phải đề nghị không tranh luận nữa vì sẽ mất thời gian. Sáng 17-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho...

Băn khoăn về tính khả thi của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

09/01/2017 | Chính trị

Băn khoăn về tính khả thi của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật còn quy định chung chung nên khó đảm bảo tính khả thi để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ...