Chủ đề

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

20/05/2018 | Chính trị

Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ngày 19/5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW). BBT trân...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7: Xây dựng “hình ảnh” lãnh đạo chủ chốt

19/05/2018 | Thời sự

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7: Xây dựng “hình ảnh” lãnh đạo chủ chốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 nêu rõ: “Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương,...

Lãnh đạo tỉnh: Nhiều nhóm lợi ích vây quanh, dễ sa ngã

16/05/2018 | Chính trị

Lãnh đạo tỉnh: Nhiều nhóm lợi ích vây quanh, dễ sa ngã

Trao đổi với PV, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó bí thư...

Hỏi dân và nghe dân

14/05/2018 | Chính trị

Hỏi dân và nghe dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII hôm 12/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi nói về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ là phải đề...

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII: Nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng

13/05/2018 | Chính trị

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII: Nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đã thành công tốt...

Công tác cán bộ: Đột phá khâu nào?

12/05/2018 | Chính trị

Công tác cán bộ: Đột phá khâu nào?

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi nêu những thành tựu và những khuyết điểm, bất cập của công tác cán bộ,...

Kỳ vọng lớn từ Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có bước đột phá trong công tác cán bộ và chính sách tiền lương

12/05/2018 | Chính trị

Kỳ vọng lớn từ Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có bước đột phá trong công tác cán bộ và chính sách tiền lương

Trong những ngày qua, nhiều vấn đề đặt ra tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang được cả xã hội quan tâm. Đặt sự kỳ vọng...

Tổng Bí thư: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

12/05/2018 | Chính trị

Tổng Bí thư: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

Tổng Bí thư cho rằng Hội nghị Trung ương 7 đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, họ hàng trong công tác cán...

Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

12/05/2018 | Thời sự

Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc Đề án, Tờ trình của Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết của Trung ương...

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

11/05/2018 | Thời sự

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Ngày 11/5, ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo...

Bí thư không là người địa phương: Sẽ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

11/05/2018 | Thời sự

Bí thư không là người địa phương: Sẽ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Đại biểu Quốc hội cho rằng, đề xuất Bí thư Tỉnh, huyện không phải là người địa phương là cần thiết để ngăn chặn tình trạng cả nhà làm quan, nhũng nhiễu,...

Sự thật đằng sau những câu chuyện “nhân sự” bên lề Hội nghị Trung ương 7?

11/05/2018 | Chính trị

Sự thật đằng sau những câu chuyện “nhân sự” bên lề Hội nghị Trung ương 7?

Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra tại Hà Nội. Một nội dung cốt lõi của Hội nghị lần này là thảo luận và quyết định về công tác cán bộ cấp chiến lược...

Cải cách chính sách tiền lương: Lương thấp, “làm khó để ló ra tiền”

11/05/2018 | Thời sự

Cải cách chính sách tiền lương: Lương thấp, “làm khó để ló ra tiền”

Thực tế cho thấy chính sách tiền lương trong khu vực công còn khá phức tạp, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức chưa phản ánh đúng giá trị lao động...

Hội nghị trung ương 7: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có nhiều mục tiêu

10/05/2018 | Chính trị

Hội nghị trung ương 7: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có nhiều mục tiêu

Ngày 10-5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 4. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính...

Hội nghị Trung ương 7: Tin tưởng vào những quyết sách đột phá

10/05/2018 | Thời sự

Hội nghị Trung ương 7: Tin tưởng vào những quyết sách đột phá

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như thảo luận các Đề án liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương...