Chủ đề

Hội nghị SOM 3

APEC 2017: Những nội dung chính trong ngày đầu tiên Hội nghị SOM 3

29/08/2017 | Kinh tế

APEC 2017: Những nội dung chính trong ngày đầu tiên Hội nghị SOM 3

Ngày 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) đã họp ngày đầu tiên, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện các nền kinh tế thành viên, Ban Thư...