Chủ đề

Hội nghị Bộ trưởng DNN&V

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DN nhỏ và vừa APEC 2017 diễn ra tại TP.HCM

10/09/2017 | Kinh tế

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng DN nhỏ và vừa APEC 2017 diễn ra tại TP.HCM

Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) APEC năm 2017 với chủ đề Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hoá” sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 10/9. Hội nghị Bộ trưởng DNN&V sẽ diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2017. Theo kế hoạch,...