Chủ đề

Hai máy bay ném bom B-1B

Máy bay ném bom của Mỹ bay trên Biển Đông

07/07/2017 | Biển đảo

Máy bay ném bom của Mỹ bay trên Biển Đông

Hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã thực hiện chuyến bay trên Biển Đông, vùng biển đảo đang là chủ đề tranh chấp lãnh thổ, – như tin đưa của Reuters dẫn nguồn từ Không lực Hoa Kỳ. Trong tuyên bố từ giới quân sự Mỹ nói rằng chuyến bay được thực hiện để chứng tỏ tính cởi mở của khu vực dành cho...