Chủ đề

Duyên hải miền Trung

Hiện thực hoá lợi thế vùng duyên hải miền Trung

24/09/2017 | Kinh tế

Hiện thực hoá lợi thế vùng duyên hải miền Trung

Giải pháp nào tháo gỡ rào cản về cơ chế chính sách, tạo đột phá phát triển các tỉnh Duyên hải miền Trung… Cảng Đà Nẵng – Ảnh Việt Tuấn. Kinh tế biển có thực sự là thế mạnh hay không? miền Trung có lợi thế với các xu hướng du lịch mới không? bao giờ có doanh nghiệp tiên phong lan toả cho cả...

Phát triển kinh tế thủy sản kết hợp giữ chủ quyền biển đảo

15/05/2014 | Kinh tế

Phát triển kinh tế thủy sản kết hợp giữ chủ quyền biển đảo

Duyên hải miền Trung là vùng có ngư trường khai thác thủy sản rộng lớn, đặc biệt là ngư trường ở Hoàng Sa và Trường Sa với nguồn thủy sản phong phú, đa dạng,...

Hoạt động tái cơ cấu, đào thải, sàng lọc doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ

23/12/2013 | Kinh tế

Hoạt động tái cơ cấu, đào thải, sàng lọc doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quá trình đào thải, sàng lọc doanh nghiệp đang diễn ra khá mạnh, nhất là các địa phương thuộc Bắc Trung bộ và Duyên hải miền...

Hơn 30,8 tỷ USD vốn đầu tư đổ vào vùng Duyên hải miền Trung

23/03/2013 | Thời sự

Hơn 30,8 tỷ USD vốn đầu tư đổ vào vùng Duyên hải miền Trung

Kết quả này đạt được sau hội nghị xúc tiến đầu tư vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Theo đó, các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung đã ký 6 thỏa thuận ghi nhớ...