Chủ đề

dự thảo luật an ninh mạng

Luật An ninh mạng không được chồng chéo phạm vi điều chỉnh với các luật khác

11/08/2017 | Thời sự

Luật An ninh mạng không được chồng chéo phạm vi điều chỉnh với các luật khác

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng đảm bảo chất lượng, tính khả thi, thống nhất với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp phạm vi điều chỉnh với các đạo luật, dự án luật khác có liên quan. Theo chỉ đạo của Chính phủ với dự án Luật An ninh mạng,...

“Bức tường lửa” cho không gian mạng Việt Nam

31/07/2017 | Bạn đọc

“Bức tường lửa” cho không gian mạng Việt Nam

Trong nhiều nội dung dự án Luật nằm trong lộ trình xây dựng Luật, pháp lệnh; dự án Luật sửa đổi, bổ sung,… sẽ trình Quốc hội cho ý kiến trong các kỳ họp...
Chủ đề liên quan: ,

Luật An ninh mạng sẽ bổ trợ cho luật An ninh Quốc gia để phù hợp với thực tiễn hiện nay

28/07/2017 | Bạn đọc

Luật An ninh mạng sẽ bổ trợ cho luật An ninh Quốc gia để phù hợp với thực tiễn hiện nay

Các chuyên gia thế giới đã nhận định bộ mặt của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3, sẽ diễn ra ở mặt trận Internet. Hiện nay, nguy cơ an ninh mạng của nước...

Tại sao phải tách riêng Luật An ninh mạng với Luật An ninh quốc gia?

27/07/2017 | Thời sự

Tại sao phải tách riêng Luật An ninh mạng với Luật An ninh quốc gia?

Giữa tháng 6 vừa qua, dự thảo Luật An ninh mạng đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Đây là một trong những động thái thể hiện sự chủ động của Nhà nước...

Dự thảo Luật ANM và sự chuyển biến trong nhận thức của Việt Nam

25/07/2017 | Thời sự

Dự thảo Luật ANM và sự chuyển biến trong nhận thức của Việt Nam

Mạng Internet ngày nay đóng một vai trò then chốt trong việc định hình thế giới mới, vượt xa sức tưởng tượng và sự hình dung của chính những người đã phát...

Dự thảo luật an ninh mạng bước đi chủ động bước vào thời kỳ công nghiệp 4.0

25/07/2017 | Bạn đọc

Dự thảo luật an ninh mạng bước đi chủ động bước vào thời kỳ công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 – xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện tại trong công nghệ sản xuất sẽ sớm đưa thế giới bước vào kỷ nguyên mới. Đây là...