Chủ đề

chức danh thẩm phán

Thẩm phán mặc áo choàng dài tay trong tháng 10

20/09/2016 | Xã hội - Pháp luật

Thẩm phán mặc áo choàng dài tay trong tháng 10

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức họp báo ra mắt 4 mẫu trang phục áo choàng dài tay của thẩm phán các cấp. Bốn mẫu trang phục mới gồm: Áo choàng dài tay của thẩm phán Tối cao, thẩm phán Cao cấp, thẩm phán Trung cấp và thẩm phán Sơ cấp. Theo ông Nguyễn Sơn – Phó chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối...

Thẩm phán sẽ mặc áo choàng lễ phục khi xử án

26/04/2016 | Chính trị

Thẩm phán sẽ mặc áo choàng lễ phục khi xử án

Theo tờ trình về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm do Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...

So sánh lý do quốc tế và Việt Nam bãi miễn chức vụ thẩm phán?

21/04/2014 | Chính trị

So sánh lý do quốc tế và Việt Nam bãi miễn chức vụ thẩm phán?

Pháp luật của mỗi quốc gia đều có những quy định chặt chẽ về Thẩm phán, trong đó quy định về miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán.   Nhiệm kỳ Thẩm phán...