Chủ đề

chỉnh tăng lãi suất

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành ổn định lãi suất

18/08/2016 | Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành ổn định lãi suất

Ngân hàng nhà nước cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục điều hành các công cụ nhằm ổn định lãi suất của thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp. Thời gian qua, mặc dù có áp lực tăng nhưng với việc thực hiện linh hoạt các giải pháp điều hành của Ngân hàng nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động...