Chủ đề

Cải cách thể chế kinh tế

“Đặc khu kinh tế phải là phòng thí nghiệm cho cải cách thể chế”

14/08/2017 | Kinh tế

“Đặc khu kinh tế phải là phòng thí nghiệm cho cải cách thể chế”

Bàn về mô hình đặc khu kinh tế, TS Vũ Thành Tự Anh (Đại học Fulbright VN) nhấn mạnh thể chế và chính sách vượt trội chứ không phải ưu đãi tài khóa là yếu tố quyết định thành công. Việc hình thành 3 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) tại Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong đang được...

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Phải từ bệ phóng cải cách thể chế

27/03/2016 | Chính trị

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Phải từ bệ phóng cải cách thể chế

 Trả lời câu hỏi của Trưởng ban Kinh tế TW, TS Vương Đình Huệ rằng: Với các cơ hội từ TPP, liệu Việt Nam có làn sóng đầu tư mới hay không?” , Chủ tích...

Kỷ niệm nghị trường của phó chủ tịch tỉnh không ngại chất vấn

23/03/2016 | Chính trị

Kỷ niệm nghị trường của phó chủ tịch tỉnh không ngại chất vấn

Bên hành lang QH, phóng viên hỏi tôi có tiếp tục chất vấn nữa hay không. Có, là câu trả lời ngay lập tức của tôi. Một ngày đầu tháng 6. Trong giờ giải lao phiên...

Kỷ niệm nghị trường của phó chủ tịch tỉnh không ngại chất vấn

23/03/2016 | Chính trị

Kỷ niệm nghị trường của phó chủ tịch tỉnh không ngại chất vấn

Bên hành lang QH, phóng viên hỏi tôi có tiếp tục chất vấn nữa hay không. Có, là câu trả lời ngay lập tức của tôi. Một ngày đầu tháng 6. Trong giờ giải lao phiên...

“Cơ may này không đợi dân tộc mình lâu!”

01/07/2015 | Chính trị

“Cơ may này không đợi dân tộc mình lâu!”

Có vẻ như áp lực bên ngoài đang đặt VN trước sức ép cải cách. Nhưng cơ may này cũng sẽ không đợi dân tộc mình lâu. Nếu không xuất hiện những lực lượng...

Nghĩ về một thách thức lớn trong đổi mới thể chế

24/02/2015 | Bạn đọc

Nghĩ về một thách thức lớn trong đổi mới thể chế

Đổi mới thể chế là một thách thức lớn, cần phải vượt qua chính mình, cần sự hi sinh quyền lợi bản thân và gia đình. Đổi mới còn cần phải có trí tuệ...

Cải cách thể chế kinh tế, nhìn từ thông điệp của Thủ tướng

07/01/2014 | Chính trị

Cải cách thể chế kinh tế, nhìn từ thông điệp của Thủ tướng

Thể chế kinh tế thị trường là một trong ba đột phá chiến lược và đó cũng là trụ cột đầu tiên trong 12 trụ cột của cạnh tranh giữa các quốc gia. Thông điệp...