Chủ đề

CAC

Trung Quốc phát động chiến dịch an ninh mạng quy mô lớn

13/09/2017 | Không gian mạng

Trung Quốc phát động chiến dịch an ninh mạng quy mô lớn

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa phát động chiến dịch an ninh mạng quy mô lớn trong cộng đồng dân cư, trường học, doanh nghiệp và gia đình, theo đó cho phép người dùng Internet tham gia trong việc bảo vệ an ninh mạng quốc gia. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) vừa phát động chiến...