Chủ đề

bổ nhiệm sai

Tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ – Cần những “bàn tay sạch”

04/11/2017 | Bạn đọc

Tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ – Cần những “bàn tay sạch”

Việc cơ cấu, sắp xếp công tác cán bộ đang là một trong những vấn đề nóng trên nghị trường những ngày qua. Điều này cho thấy cơn gió nóng” của đời sống xã hội được thể hiện rõ nét trong nghị viện. Có đại biểu còn cho rằng việc rà soát lại công tác bổ nhiệm cán bộ cần nóng như lò chống tham...

Bệnh công thần

28/09/2017 | Bạn đọc

Bệnh công thần

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vai trò của cán bộ là vô cùng quan trọng. Họ là những người có những đóng góp hết sức to lớn, đưa đất nước...

Kiểm điểm Chủ tịch huyện vì bổ nhiệm sai cán bộ

26/04/2017 | Chính trị

Kiểm điểm Chủ tịch huyện vì bổ nhiệm sai cán bộ

Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cùng Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện này đã bị kiểm điểm do bổ nhiệm sai cán bộ. Chiều...

Cựu GĐ Sở GD nói về việc bị “tố” bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu

13/09/2016 | Chính trị

Cựu GĐ Sở GD nói về việc bị “tố” bổ nhiệm cán bộ trước khi về hưu

Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình Đoàn Đức Liêm khẳng định, ông không ký bổ nhiệm ai còn 1-2 năm công tác cũng như ký ở thời điểm đã có quyết định...

Sở Nội vụ Gia Lai tuyển dụng công chức bất minh

09/11/2015 | Pháp luật

Sở Nội vụ Gia Lai tuyển dụng công chức bất minh

Gần hai năm (2014-2015), sau nhiều lần kiểm tra, Cơ quan Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai phát hiện Sở Nội vụ đã tuyển dụng 85 công viên chức cùng 835 giáo viên trái quy...