Chủ đề

Bên thắng cuộc

Đạo diễn Lê Thi: ‘Không có bên thắng cuộc hay phe thua cuộc’

18/04/2015 | Xã hội

Đạo diễn Lê Thi: ‘Không có bên thắng cuộc hay phe thua cuộc’

Nhà làm phim tài liệu 30/4 – Ngày thống nhất” cho rằng, 30/4 là ngày non sông liền một mối. Vì thế, câu chuyện trong bộ phim của ông, dù đầy tiếng súng nổ vẫn thấm đẫm tinh thần hòa hợp dân tộc. - Bộ phim tài liệu “30/4 – Ngày thống nhất” do ông đạo diễn vừa ra mắt. Ông chia sẻ gì về...

Tiến sĩ Nguyễn Nhã: ‘Bỏ qua đau thương xây dựng đất nước’

21/04/2014 | Thời sự

Tiến sĩ Nguyễn Nhã: ‘Bỏ qua đau thương xây dựng đất nước’

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch Việt Nam cũng như của lịch sử thế giới. Sau gần 40 năm, mọi phía sẽ nhìn lại ngày ấy một cách khách quan hơn, nhất là...

Hòa hợp dân tộc bị xuyên tạc như thế nào?

11/05/2013 | Xã hội

Hòa hợp dân tộc bị xuyên tạc như thế nào?

Hòa hợp dân tộc vốn chẳng phải là đề tài mới lạ gì vì nó vốn được Đảng và nhà nước ta quan tâm bấy lâu nhưng những ngày gần đây lại được thổi bùng...