Chủ đề

bảo tàng 11.000 tỷ

Dự án bảo tàng 11.000 tỷ dở dang: Ai có lỗi?

15/09/2017 | Xã hội

Dự án bảo tàng 11.000 tỷ dở dang: Ai có lỗi?

Phải xác định rõ tiền đầu tư vào phát triển giá trị về mặt tinh thần, văn hóa không bao giờ thu hồi lại được vốn. Khâu thẩm định dự án ban đầu còn kém Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi lên Thủ tướng Chính phủ kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án xây dựng...

Dự án bảo tàng 11.000 tỷ dở dang: Ngân sách khó kham nổi…

13/09/2017 | Chính trị

Dự án bảo tàng 11.000 tỷ dở dang: Ngân sách khó kham nổi…

“Chính phủ nên có một quyết định dứt khoát với công trình này, không nên để rơi vào tình trạng bỏ rơi mà nên khóa sổ lại”. Đó là nhận định...