Chủ đề

ban hành luật

Luật có hiệu lực, nhưng nhiều văn bản hướng dẫn chưa ban hành

17/04/2017 | Chính trị

Luật có hiệu lực, nhưng nhiều văn bản hướng dẫn chưa ban hành

Tổ công tác của Chính phủ chỉ ra hiện còn hơn 20 văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh bị nợ đọng, trong đó thông tư của Bộ Công an nợ tới hơn 4 năm. Chiều 17/4, tại cuộc làm việc với các bộ ngành, Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, hiện còn 25 văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh...

Bộ trưởng than trời việc làm luật kiểu… “đẽo cày giữa đường”

10/01/2017 | Chính trị

Bộ trưởng than trời việc làm luật kiểu… “đẽo cày giữa đường”

Hôm nay, tôi đến UB Thường vụ Quốc hội trình luật với tâm thế khác, rất hào hứng chứ tôi không nghĩ lại nghe các bộ, ngành nói ngược hoàn toàn. Nói ngược...

Từ ngày 1/7, 14 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành

01/07/2016 | Chính trị

Từ ngày 1/7, 14 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành

Kể từ ngày 1/7/2016, 14 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ được áp dụng,...