Chủ đề

Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

12/10/2016 | Thời sự

Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày 12/10 là , ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức...

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng

11/10/2016 | Chính trị

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày 11/10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về...

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW

05/07/2016 | Thời sự

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW

Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận...

Đại biểu đánh giá cao báo cáo của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI

21/01/2016 | Chính trị

Đại biểu đánh giá cao báo cáo của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI

Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn...

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

09/10/2014 | Chính trị

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy… Sáng 9/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ...

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành TW Đảng

11/05/2014 | Chính trị

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần 9 Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày 11/5, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành thảo luận tại tổ về: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW...