Chủ đề

APEC tại Việt Nam

Dù khác biệt, thành viên APEC đều ủng hộ đề xuất của Việt Nam

30/08/2017 | Chính trị

Dù khác biệt, thành viên APEC đều ủng hộ đề xuất của Việt Nam

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết dù còn nhiều khác biệt, các nền kinh tế thành viên đều đồng ý với đề xuất của Việt Nam về các ưu tiên cho năm APEC 2017. Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) tại TP.HCM đã kết thúc với buổi họp báo do Thứ trưởng thường trực...

“Tăng trưởng không phải là đích đến cuối cùng”

28/08/2017 | Kinh tế

“Tăng trưởng không phải là đích đến cuối cùng”

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định “tăng trưởng kinh tế có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống người dân”, nhưng “không phải...