Chủ đề

APEC tại Việt Nam

12 chuyên cơ chở quan chức Mỹ sang Việt Nam dự APEC

29/09/2017 | Chính trị

12 chuyên cơ chở quan chức Mỹ sang Việt Nam dự APEC

Đoàn Mỹ sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 lần này sẽ gồm khoảng 1.200 người, sử dụng 12 chuyên cơ. Ông Nguyên Minh Vũ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Thư ký APEC, cho biết như vậy tại Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền APEC 2017 vào sáng 29/9 tại Hà Nội. Ông Vũ khẳng định,...

Dù khác biệt, thành viên APEC đều ủng hộ đề xuất của Việt Nam

30/08/2017 | Chính trị

Dù khác biệt, thành viên APEC đều ủng hộ đề xuất của Việt Nam

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết dù còn nhiều khác biệt, các nền kinh tế thành viên đều đồng ý với đề xuất của Việt Nam về...

“Tăng trưởng không phải là đích đến cuối cùng”

28/08/2017 | Kinh tế

“Tăng trưởng không phải là đích đến cuối cùng”

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định “tăng trưởng kinh tế có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống người dân”, nhưng “không phải...