Chủ đề

an ninh chính trị nội bộ

Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng

04/02/2018 | Công an nhân dân

Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng

Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sỹ của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan trọng yếu, cơ mật của Đảng, Nhà nước. Trải qua...

Đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ và văn hóa tư tưởng trên địa bàn Thủ đô

15/01/2016 | Xã hội

Đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ và văn hóa tư tưởng trên địa bàn Thủ đô

Sáng 15-1, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội, đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, triển khai chương trình công...
Chủ đề liên quan:

“Giữ vững bên trong” là nội dung cốt lõi của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

02/12/2014 | Chỉ đạo - Điều hành

“Giữ vững bên trong” là nội dung cốt lõi của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ an ninh chính...