Chủ đề

(An ninh quốc phòng) - Thời gian gần đây, trên một vài trang mạng có đăng tải một số ý kiến thể hiện sự mơ hồ về mặt nhận thức chính trị trong đó có cái gọi là: “đóng góp ý kiến cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” về việc cho rằng cần tách quân đội ra khỏi Đảng, cần “phi chính trị hóa quân đội”.

Theo quan điểm của tôi, đây là những suy nghĩ lệch lạc hoặc thậm chí là phản động. Cần phải loại bỏ ngay những ý kiến như vậy. Thực tế các nước trên thế giới, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, quân đội là lực lượng bảo vệ cho nền độc lập, bảo vệ nhân dân và bảo bệ cho chế độ chính trị ở nước đó. Đối với các nước tư bản như kiểu Mỹ bên ngoài đa đảng nhưng thực chất là đều phục vụ cho chế độ tư bản; thậm chí tính chính trị của lực lượng quân đội những nước này còn được thể hiện bằng việc tham gia chiến tranh ở một số nước để phục vụ cho các nhà cầm quyền. Cũng có những nước như Thái Lan, áp dụng một cách máy móc mô hình đa đảng đối lập nhưng vì không kiểm soát được quân đội nên đã dẫn đến sự đảo chính…

Quân đội tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Quân đội tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

Như thế để thấy được, quân đội không thể tách rời chế độ, nhiệm vụ của quân đội là phải bảo vệ chế độ chính trị. Còn việc lựa chọn thể chế chính trị nào là do nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, trung thành và bảo với Đảng vì đó là sự lựa chọn của lịch sử và nhân dân Việt Nam. Quân đội tuyệt đối trung thành và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ không đồng nghĩa với việc bảo vệ cho những sai sót, hạn chế còn tồn tại trong Đảng như nạn tham nhũng, quan liêu mà phải cùng Đảng đấu tranh bài trừ những tệ nạn đó, xây dựng một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh để thực hiện những trọng trách lớn lao mà nhân dân giao phó.

Xem thêm:

Vấn đề chính trị và quân đội cần phải nhận thức thật rõ ràng và chính xác, tránh để dẫn đến sự mơ hồ, lệch lạc.

Vì Tổ Quốc Việt Nam

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả).

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net