Chủ đề

(Xã hội) - Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu tới độc giả những bức ảnh tiêu biểu về sự nghiệp của Người, được trích ra từ ấn phẩm Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, xuất bản tháng 11/1970.

Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

 Chân dung nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc ở Pháp năm 1920

Chân dung nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc ở Pháp năm 1920

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua vào tháng 12/1920, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp.

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua vào tháng 12/1920, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp.

Tìm hiểm thêm: Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua vào tháng 12/1920, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp.

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua vào tháng 12/1920, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945. Người về Việt Nam từ năm 1941 và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi vào tháng 8/1945.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945. Người về Việt Nam từ năm 1941 và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi vào tháng 8/1945.

Hồ Chủ tịch đã nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tháng 2/1946.

Hồ Chủ tịch đã nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tháng 2/1946.

 Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp ngày 31/5/1945.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp ngày 31/5/1945.

 Hồ Chủ tịch làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Hồ Chủ tịch làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

 Là người sáng lập và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch Biên giới năm 1950.

Là người sáng lập và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch Biên giới năm 1950.

Tại căn cứ Việt Bắc, Người và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào cuối năm 1953.

Tại căn cứ Việt Bắc, Người và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào cuối năm 1953.

 Chân dung Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Chân dung Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Bác Hồ vào tháng 5/1956.

Đại biểu học sinh trường trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Bác Hồ vào tháng 5/1956.

 Người nói chuyện với các học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

Người nói chuyện với các học viên trường Nghệ thuật sân khấu trung ương.

 “Người ngồi đó với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” - Thơ Tố Hữu.

“Người ngồi đó với cây chì đỏ / Vạch đường đi từng bước, từng giờ” - Thơ Tố Hữu.

 Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1966.

Người đến thăm các chiến sĩ của lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1966.

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam.

Bác Hồ với các anh hùng và dũng sĩ miền Nam.

Hình ảnh giản dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân VN và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Hình ảnh giản dị và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân VN và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net